EKKOM Sp. z o.o. zaprasza do udzialu w konsultacjach spolecznych.
Platforma dialog-spoleczny.pl jest elementem uzupelniajacym do prowadzonych, przy wspólpracy z jednostkami samorzadu terytorialnego i administracji drogowej, konsultacji spolecznych na wszystkich etapach opracowywania dokumentacji projektowych.

Konsultowane projekty:

Zapraszamy do przesylania opinii, spostrzezen i zapytan.