Kudowa Zdrój – przebudowa przejścia granicznego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejścia granicznego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr
8, w pobliżu miejscowości Kudowa Zdrój (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).

Projekt budowlany i wykonawczy, materiały do decyzji środowiskowej oraz dokumentację przetargową dla przebudowy przejścia opracuje EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.

Droga krajowa nr 8 prowadzi ruch od przejścia granicznego z Republiką Czeską (Kudowa Zdrój – Nachod), poprzez Kłodzko, Wrocław, Wieluń, Tomaszów Mazowiecki, Warszawę, Białystok i Augustów aż do przejścia granicznego z Litwą w miejscowości Budzisko.  Jest to ważny międzynarodowy szlak komunikacyjny stanowiący polski odcinek międzynarodowej trasy E67.

Celem inwestycji jest uporządkowanie przebiegu drogi krajowej nr 8 przez przejście graniczne.
Po przebudowie drogi na tym odcinku i wdrożeniu zmian w istniejącym zagospodarowaniu przejścia, podstawową korzyścią będzie upłynnienie przejazdu przez granicę oraz uporządkowanie spraw formalno-terenowych poprzez wyznaczenie granic pasa drogowego drogi krajowej.
Ponadto przewiduje się wybudowanie infrastruktury towarzyszącej drodze: parkingów, zatok postojowych i innych elementów, uwzględniając planowane przez zarządców terenu zagospodarowanie i sposób eksploatacji.

Trasa zostanie zaprojektowana jako droga główna przyspieszona. W rejonie przejścia granicznego będzie ona dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Ponadto projekt obejmie m.in. drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze, skrzyżowania, wjazdy i zjazdy, oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu czy bariery ochronne na odcinkach dwujezdniowych.

Inwestorem zadania jest wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.