Kontakt

Platforma dialog-spoleczny.pl jest prowadzona przez
EKKOM Sp. z o.o.
Szersze informacje o Biurze na stronie: www.ek-kom.pl

Oddział główny:
ul. Wadowicka 8 i
30-415 Kraków
tel./fax 012 267-23-33, 269-65-40

Oddział w Warszawie:
al. St. Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
tel. 022 201-98-53/54
fax 022 213-37-87

Oddział w Gdańsku:
ul. Arkońska 27 A
80-387 Gdańsk
tel./fax 058 346-12-18

Oddział w Katowicach:
ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice
tel. 032 258-23-37
fax 032 258-85-69

Oddział w Lublinie:
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
tel. 081 516 73 33